Oyster


Område: Artistic Research/ Material Research/ Invasive species/ Reuse/Climate change

Samarbete med: Dynamo


Projektet är pågånde och sidan uppdateras inom kort.Copyright © 2024 Elisa Hedin