KONJUNKTIONER, En installation om att skärskåda rumsliga övergångar.
Typ av projekt:  Rumslig installation
Formgivning/idé/produktion: Elisa Hedin
År: 2017


       Konjunktioner
Konjunktioner är en skallös och föränderlig installation där textilier, text och projicerade filmer används för att skapa en serie materiella och immateriella rumsligheter. Installationen diskuterar enkelhet och komplexitet i att skapa, definiera och vara i relation till gränser, övergångar och rum.

Copyright © 2024 Elisa Hedin