FRUKOST + THEOTY, En grupp som arrangerar diskussioner kring teoretiska texter med fokus på praktiker inom arkitektur och formgivning.
Område:
Teori inom arkitektur
Medverkande:
Alice Andersson, Elisa Hedin, Jonatan Lennm
FRUKOST + THEORY startade under IA Research Festival 2018 som ett studentinitiativ på Konstfack. Gruppen arrangerar diskussioner kring teoretiska texter med fokus på praktiker inom inredningsarkitektur och möbeldesign. Gruppens syfte är att bidra med en plattform för dialog, vidgande av perspektiv och kollektiv organisering.

FRUKOST+ THEORY kan ta olika form i olika sammanhang. Det kan till exempel handla om att en har läst en text, bok eller avhandling inför diskussionen. Eller så kan det handla om att se en film, en föreläsning eller diskutera en utställning eller stadspromenad.
Efter att ha tagit frukost (eller fika)  sker diskussionen först i mindre grupper och avslutas sedan med en gemensam sammanfattning och reflektion grupperna emellan.
I första hand var plattformen skapad för studenter, lärare och yrkesverksamma inom planering, arkitektur och design. Idag har Alice Andersson, Jonatan Lennman och Elisa Hedin studerat klart vid Konstfack,  gruppen fortsätter att vara aktiv och nya teori tillfällen annonseras via Facebooksidan med samma namn. 
Copyright © 2024 Elisa Hedin