Arkiv & Tolkningar, En djupdykning i: 
Göta Trägårdhs,  Hertha Bengtsons, Bittan Bergh Valbergs och  Ulrica Hydman Valliens arkiverade skissmaterial. 
Typ av projekt: Undervisning
Kursansvariga: Elisa Hedin & Anna Sollevi
Samarbetspartners: Ölands Folkhögskola, Designarkivet i Pukeberg och Kalmar konstmuseeum
År: 2021


På andra sidan Ölandsbron ligger Designarkivet i Pukeberg -där en unik samling av ca 120 000 arkivalier finns till allmänhetens förfogande. Den största delen av det sparade materialet är förarbeten, orealiserade designprojekt och idéer som aldrig kom att verkställas.

Vad händer när deltagarna från Designskolan på Öland introduceras för dessa skisser, tekniska ritningar, materialprover, anteckningar och foton? Kan dessa designprocesser från 1900-talets början och framåt, inspirera unga formgivare idag i deras pågående praktik? Vilka beröringspunkter finns och hur kan ett tolkningsarbete ta sig uttryck?

Deltagarna fick djupdyka i skissmaterial från fyra olika formgivare:

Göta Trägårdh (1904-1984):
Hertha Bengtson (1917-1993
Bittan Bergh Valberg (1926-2003)
Ulrica Hydman Vallien (1938-2018)

Kursen startade på Designarkivet i Pukeberg, där varje grupp blev tilldelad varsin formgivare. Utifrån respektive formgivares arkiverade skissmaterial, påbörjade grupperna research. Uppgiften var att hitta fragment, metoder, tekniker och tankesätt etc att inspireras av, spinna vidare på och tolka fritt i det fortsatta gestaltnings-arbetet under kursen

Avslutningsvis landade kursen på Kalmar Konstmuseum. Där deltagarna fick möjlighet att placera sina arbeten i en rumslig kontext. Både den fysiska gestaltningen och en digitala dokumentationen* visades upp tillsammans med avslutande presentation med tillhörande vernissage.  

*Dokumentation

Under veckan fick varje grupp i uppgift att dokumentera arbetet genom film. Dokumentationen  visades  upp på Kalmar konstmuseum. Designarkivet i Pukeberg ville därefter ta del av deltagarnas dokumentation samt inkludera den i arkivet.


Copyright © 2024 Elisa Hedin